Aktuálně


11.9.2019 - Exkurze na JE Temelín + VD Hněvkovice

29.5.2019 - Vodovodní přípojky a ztráty vody
Pozvánka s přihláškou ke stažení: [ 1 ]

ÚVODEM


Srdečně vítejte na webové prezentaci společnosti ČSVH

Česká společnost vodohospodářská je dobrovolným profesním neziskovým sdružením fyzických osob, odborníků činných v oblastech vodního hospodářství.

ČSVH byla založena jako samostatný právní subjekt ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) s působností na celém území České Republiky. Zahájila činnost ustavující schůzí dne 20. září 2007 a byla zaregistrována Prezidentem ČSSI pod evidenčním číslem ČSSI 23.
ČSVH má zvolený výbor včetně pěti vedoucích sekcí.

Spolupráce s obdobnými sdruženími a společnostmi, zejména ČSSI, ČKAIT, SPS, OSKI apod.
- se státní správou na úrovni celostátní ( MZe, MŽP, MMR...), i regionální a jejich výkonnými institucemi
- s vysokými a odbornými školami, výzkumnými ústavy a vývojovými pracovišti
- se zástupci měst a obcí a jejich svazků a dalšími subjekty samosprávy
- ostatními subjekty působícími v oboru vodního hospodářství


Výbor ČSVH


Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně ČSVH, tel. 602126288
         České Budějovice

Ing. Jiří Baloun, místopředseda ČSVH, tel. 606682370
         Povodí Vltavy s.p., Č. Budějovice

doc. Ing. Iva Čiháková, CSc., vedoucí sekce vodárenské, tel. 602849143
         VUT Praha, FSt

Prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., vedoucí sekce rybníkářské, tel. 602390633
         FROV, JČU, Č. Budějovice

Ing. Bohumil Kujal, čestný předseda ČSVH, tel. 722968114
         České Budějovice

Ing. arch. Martin Malec, tajemník, tel. 602433938
         Atelier MALEC s.r.o. - projektant

Ing. Jiří Pudil, vedoucí sekce čistírenské, tel. 602150148
         VAK projekt, s.r.o., Č. Budějovice

Ing. Miloslav Šír, CSc., zástupce vedoucího sekce školské a vzdělávací, tel. 603929643
         OSVČ, Č. Budějovice

Ing. Jiří Zima, člen výboru, tel. 731598262
         SKANSKA a.s., Ústí nad Labem